: 321 226 0 1164792 20834389 .
10 , 70 6


:

:

:

:

: 2248

: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
,

 

. . 11-2 . 11-1. , - %, - ; .. . , , 23 900 , , - %. , - , - .

268 II

 

112.

 

 

 

 

 

NN1.NET NN2.NET NN3.NET NN4.NET NN5 . NET NN6.NET NN7 . NET NN8.NET NN9. NET

18-4-1

 

18-6-1

 

18-8-1

 

18-10-1

 

18-12-1

 

18-16-1

 

18-20-1

 

18-14-4-1

 

18-20-6-1

 

2390 0

76

 

114

 

152

 

190

 

228

 

304

 

380

 

312

 

486

0,109

 

0,121

 

0,146

 

0,166

 

0,167

 

0,185

 

0,22 5

 

0,219

 

0,29 4

 

0,09 4

 

0,100

 

0,122

 

0,141

 

0,137

 

0,148

 

0,188

 

0,188

 

0,26 0

 

2390 0

0,05 0

 

0,02 5

 

0,049

 

0,06 4

 

-0,019

 

-0,060

 

0,05 7

 

0,096

 

0,166

 

800 0

 

 

113.

 

 

 

 

 

NN1.NET NN2.NET NN3.NET NN4. NET NN5 . NET NN6.NET NN7 . NET NN8.NET NN9.NET

18-4-1

 

18-6-1

 

18-8-1

 

18-10-1

 

18-12-1

 

18-16-1

 

18-20-1

 

18-14-4-1

 

18-20-6-1

 

25919

76

 

114

 

152

 

190

 

228

 

304

 

38 0

 

312

 

486

0,103

 

0,117

 

0,138

 

0,158

 

0,166

 

0,197

 

0,218

 

0,229

 

0,27 4

 

0,088

 

0,09 7

 

0,116

 

0,133

 

0,138

 

0,166

 

0,183

 

0,20 2

 

0,24 0

 

25919

0,03 5

 

-0,02 2

 

0,017

 

0,03 7

 

-0,02 9

 

0,03 3

 

0,015

 

0,119

 

0,124

 

800 0

11 Š Ƞ 269

 

, , . - : 23 919 () 8000 ( ). - 4- , 4- . 3- 10 - . - 4 (nn9.net) (nn4.net).

 

. . 11-3 - , 25 919 . - - . - 4- - , , , - . ( ) 4-- , (nn9.net) - . 3- (nn4.net) .

 

۠ Ƞ ߠ ՠ

 

. 11-4 , , - , - . , . : ( , ); % - ; / / ; - ; - ; % ; $ / ; ; ; З - . PI , P2, : 1 , 2 - ( . 11-1 11-3), Ǘ . 1, - . .

% - 1 50

270 4ACTb II CCflE,liOB.Aii EBXO,IIOB B PbiHOK

 

Ta6mu{a 11-4. 3,P,PeKmUBHocmb nopm,PellR c ny wu.MU napaMempaMu no OaHHb!M 6b!6opKU 0/lJi Ka:JH:iJozo U3 mecmo6 6 npeoenax U 6He npeoenoB Bb6op <u

 

Bbl6 IP1 IPl! IP3 I JIOX% I P/nPHS I BEP I CliE/1 I nPit6% l SC.!IE/1 I llHH

I I I I I I I I I I I I

:CT01. eo _,2 0C OblfW e817 7 32IJ4 131:

!HE ao 2 o .-2.8 .o.oe o.s711 m 311 -233 7 4n

 

Tecr 02. %1<. cer18.0.1.e con nn

a eo - o ta1.e 2.oe o.ooo '!In

_BHE eo 2 0 ..2.8 .0.13 0.1104 . 258 :sa 331 7 2JS -371

 

a eo 2 a 134.8 1.57 o.ooo sn

BHE '!It 2 0 2.7 0.0!1 0.4611 1112

7 2248 870

7 384 -21111

 

TeeT 04. %K.ceT 181441. exoA nc

a!=--+-ieo*"--*a...;o:+-- 534*..7_ -i'::i :l- 2200:7 !- se;: +-7oao:::.--;7rl11 -...:..::;1oee2- 481:il4

1-"B::.:::..HE1-+10=t_-a=t--O''f--''17-'1'-".7. -f- _...:!!:.!!!!.=.: "f--*=if--'40"'f--'"-t'l-:2''-'.:!.f14 __.7!r.J:lc__-404'!---7=180

I I

. Tecr 05. i%K,cen , BXOA no

B eo I 0 547.4 4.01 0.000 <l-----*$ll l: 203;f----;;11r_1:..::;;:;04011f*-l- 5251

BHE eel a 0 -17.4 .0.50 0.1148 8ilO 40 -811 7 -21a1 -4110

I I

Tecr06. I %K,ceTb IR.1A.A. , BXOA nc

.B. 58 I 0 32U 2.71 0.000 1541 53 8304 110117 31180

BHE 58 a 0 -111.2 .0.50 0.1148 1 41 -tt$4 7 -5117 -128

 

, TeCT 07.HH>K IAAT tca .t eTb 111-lO ..!!l!.QjL no

:a 32 4 o 311.1 2.eo o:ooo 1111 111 113111

!BHE 32 _<I _0 _ -111.11 -o. 0.11'!1'!1 _'310_7 3'!1 -232< 7 -714 0

 

! leCT 08. HKIICHAA T>Ka . C9Tbl8-10 1BKOH nO ,

B 32 4 0 308.4 2.78 0.000 e8l

BHE 32 4 0 18.1 .O.n 0.84S 300

lnO<K83V

et 8373

311 -2187

 

a 8542 0

0

 

' Tecr 09.HwiiCHAA m.a ,OOTb 18101, exo,, no

1 B 32 4 0 2311.11 2.()8 O.QOO 284

!SHE 32 4 0 11.1 -o.se 0.070 11

 

 

..ell 101130 0 3125 0

7 -201 0

 

i TeeT 10.HH>t<IIRR TO Ka ceTb BXOA .

' B 54 8 0 7118.0 4.eo 0.000 888

BHE 54 8 0 13.4 .0.64 O.toe 281

 

13 tasea

:sa -2001

 

 

B $4 _8 0 74.2.0 4.70 0.000 11711 jBHE 54 8 0 -12.7 .O.eo 0.1188 2114

13 11588

311 -taae

8 12552

7 535 a

 

ITecr 12.HwiiCHAo To.a ceTb ,exoA no '

I B I 501 81 01 4118.al 2.841 0.0001 3381 771 1: Ill '!12171

11 Š Ƞ 271

 

114. ⠠ 蠠 ()

 

 

90 1. - 20 80 2. - , - , - , .

 

, %

 

- ( - ) . 3- (18-6-1 ), 4- (18-14-4-1 ).

272 II

 

18-6-1. , , . $6000 , 192,9% ( , 1) 134,6% ( -, 3). - 114 . -, ? , . -- - $362. - , , : - $233 , - ( 2) $331. , - , . - - . .

. - , , - . - , , , , , . - , , - . .

- ( - ), , , , - , ( ), . . - ( ) S&P 500 N YF E , , , .

. 11-1 % - -. , - , .

 

18-14-4-1. , . 328,9% ( -, 6) 534,7% ( , 4).

 

 

4500000

 

4000000

 

ssooooo

 

3000000 .

 

2500000

I

 

t500000 tOOOOOO

500000

8 ni)C,QOMX 8bl0opKH

 

 

0

 

-

 
-500000

I

 

 

I I

Aara

 

Pa:y1111<: 11[1. ipa1jlHK H3MeHeHHJ! KanHTaJJa WIJ! MOJie.JIH, OCHOBaHHOH Ha o6pailleHHOM BO BpeMeHH MeWJeHD HOM %K, H ei!p OHHaJ! CeTb 18[]i[l,BXOJI n 0 CTOn [hpHKa3y.

274 II

 

$6000. , - . , , , , , , .. $1000,

$2000. , ,

( 5). , , -, - . - , 320 , - , - .

- : , . . - : , , , , - , , . - .

, , - .

88 092 , , .

 

,

 

- ( - ) . (18-20-6-1) (18-10-1).

 

18-10-1. , - . - . ( , - - 7, 8 9 ) $2000, - . , - , - , .

11 Š Ƞ 275

 

- : , , . - , , . - S&P 500, , , , , . - . - , - .

 

18-20-6-1. 10, 11

12 ( , - - ) . . - 768%, 83% 699 . - $18 588. , , , - , -, $518.

.

S&P 500, , , , , , , .

 

,

 

( - ) . - (18-20-6-1) (18-10-1).

 

18-10-1. , . - ( 13) ( 14). - ( 15) . , , , .

, - , , , -

276 II

 

. - - , , , , , . , - - . - ( ).

(. 11-2 ) 1993 ., - . .

 

18-20-6-1. , , , . - ( 16, 17 18 , - - ). - -.

, , - . - . , - , , .

- .

 

Р

 

. 11-5 11-6 , - . , - . . , . : ( ) $2000 4000, ( ) $4000; ( + ) $1000 $2000, (+ + ) -

$2000; $1000

$1999 . ( - . II -1; II , .)

 

 

B npeaenax Bb10oPKH

 

1500000 8Ho OPCACA08 t16oPt01

 

1CIOCIOOO

 

 

 

Pu:yan<: lHl!.

I I I I

A<na

 

ipaljmK H3MeHeHHJ! KaOHTaJJa WIJ! MOJieJIH, OCHOBaHHOH Ha o6pallleHHOM

M eJIOeHHOM %K, Hei!poHHaJ! ceTJ> 18[10a, BXD11 no 11eHe OTKpb!THJ!.

278 '-lACTb II CCfliC.!OB.Aii EBXO,IIOB B fbiHO<

 

;p ++ ++ ++ --++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +.+.++ 18

'X ++ ++ ++ -

- -- ..

YM 01 02 03 104 05 oe 07 oe 08 10 11 12 13 14 15 1& 17 18 11roro

... 15

++ ++

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ 18

..

.++ ++ ++ ++ 1

IS +

++ ++

+ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + ++ ++

++ 1&

TB

. + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ ++

 

+ ++ ++ .

++ ++ ++ .,

TY ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ 1

8P ++

-

OM ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

-

 
SF ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

- -

 
JY ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 1

-

 

-

 
co + + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

..

 
ED ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ 1

L ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

H<>. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

HU ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

- .,. ++

 
GC .- +

- ++ ++ ++.++ +.+ +-+ ++ ++ ++ ++ ++ ++

 

++ 1

++ ++ ++ ++

1

 
f'l ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

PA .,..

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ..

.,.

FC ++ ++ tt t+ t+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +t

++ tt 1

LC + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ 1

... ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

IJi ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - +'+ ++ ++ 1 I

PB ..

.,.

++

++ ++ ++ ++

s .,

 

++ ++ ++

 

- . .,.

 
++ ++

 

++ ++ ++

 

++ ++ ++

 

++ + ++ ++ + 1

 

SM ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

80 ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

c + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

.,. .,. ++ ++

 

w . ++ ++

 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

KW ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

.

 
++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

aNI

++

 
SB ...

++ ++

 

1

 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - . 1

KC ++

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

cc ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ 1

JO ... ++

++

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

.,. ++

CT ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1

LB ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 12

11T0f0 2& 30 28 34 35 33 32 31 33 38 3& 3& 33 33 33 33 33 33

rJlABA 11 HEWottlbiE CE1Jol 279

 

TaWlza(a 11 3,P,Pe :mu6Hocm BHe npeoenoB 6o>f5op :u no mecmaM u po!HII:aM

. -

 
SYM 01 02 03 Dot 05 oe 07 08 oe 10 11 12 13 14 15 18 17 18 lfTOfO

YX - - ++ + + + + - . - - 5

 
SP . ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + - - - 8

- - - - - - - - - - - -

 
us ++ ++ + - - - . . . - - 3

TY ++ ++ . . - - . - - - - - - 2

 
T8 ++ ++ - 2

BP + . + ++ ++ ++ ++ ++ ++ . . ++ 8

OM ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - - - - - ++ ++ ++ - - - 8

SF ++ ++ ++ + - - - - - - ++ ++ . 8

J'( ++ + ++ ++ ++ ++ ++ . . - ++ ++ ++ ++ 11

CD - - - + + + - - ++ - - . - - - 4

CL + - ++ ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ - - 12

 
ED . + - - - . - - - - ++ ++ - - - 3

HU ++ + ++ + - ++ ++ ++ - - - + + - - - - 8

 
HO . - - ++ ++ ++ - - - - . ++ ++ ++ - - + 7

Sl . . + - - ++ - - ++ + ++ ++ ++ . 7

 

PL ++ ++ - - - - ++ ++ ++ - - ++ ++ ++ 8

 
GC + + ++ . - ++ - - - - - ++ ++ ++ ++ - 8

.

FC . . ++ ++ ++ + . - - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ . 10

 
PA ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - - ++ ++ 14

LH . . - - - . ++ . . - - - - - 1

 
LC - ++ ++ ++ + ++ + + - - - ++ + ++ - - ++ 11

8 ++ ++ ++ ++ + - - - - - - - 5

 
PB . . - . . + + - . . ++ - - - - 3

80 - - - - - - + + ++ - - - - - . + + 5

 
SM ++ . - - ++ ++ ++ + + - - - - 8

0 - - ++ - - - - - - - - - + +

 
c ++ ++ - ++ ++ - - - ++ ++ ++ - - + II

3

 
.

w - - - . - - - ++ ++ ++ - - - - - . 3

. . . - -

 
KW - + - + - - ++ ++ ++ ++ - - - - - + 7

KC ++ ++ + . . ++ . - - . . - - - - - - + 5

 
MW - - ++ - - - ++ ++ ++ - + - - 5

88 - - - - - . . - - . ++ ++ - - - 2

 
cc + ++ . - - - - - - - ++ ++ - ++ ++ ++ 7

JO - - - - - - - - - ++ ++ - - 2

CT . - - . - - - - - - - ++ ++ 2

 
.

L8 - - - ++ ++ ++ . . - ++ ++ ++ ++ ++ - - + 8

HTOro 13 14 17 11 10 17 13 13 11 11 11 11 18 18 10 08 oe 10

280 II

 

117. , ,

 

 

 

 

 

 

 

 

󠠠 - 󠠠

 

-

 

%, 18-6-1

%

$

129,9 181,9 153,9

6917 787 9 676 4

-2,9 -2,9 2,7

-233 -331 362

176,2 -1,0

7187 -67

%, 18-14-4-1

%

$

534 , 7 547 , 4 328, 9

708 0 820 3 630 4

-17,7 -17,4 -16,2

-1214 -961 -1154

470 , 3 -17,1

7196 -1110

 

, , 18-10-1

%

$

311.1 308, 4 236, 8

9316 937 3 10630
: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

: 1 2 3 4 5

:


yourforexschool.com . , .

yourforexschool.com Copyright © 2010